Friday, 13 July 2007

Oookiooki toink toink.

Bleh Toink Toink.
Oookiookipoopoo toink
Fulamakopocot toink toink fooh
Yataka toink bleh fulamatoink
Ook ooki ook ook.
Toink Toink bleh.

No comments: